गाय न्युल्यान्डसँग मध्यमाकाका प्रजातिहरू (२०११)

2011 मा श्रावस्ती अबेमा दिइएका तिब्बती बौद्ध धर्मका विभिन्न विद्यालयहरूका अनुसार मध्यमाकाका प्रजातिहरूका बारेमा डा. गाइ न्यूल्याण्डद्वारा शिक्षा।

मध्यमाकाका प्रजातिहरू

कसरी मध्यमाकाले वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्दछ जुन हामीले गलत विश्व दृष्टिकोणको कारण अनावश्यक रूपमा भोगेका छौं। तिब्बती बौद्ध धर्म मा विभिन्न दृष्टिकोण को एक परिचय।

पोष्ट हेर्नुहोस्

गेलुग

गेलुग्पा वंशका संस्थापक जे सोङ्खापाको जीवन र उनले कसरी वास्तविकताको प्रकृतिको सही दृष्टिकोणलाई महसुस गरे।

पोष्ट हेर्नुहोस्

दर्शनशास्त्र अध्ययन को व्यावहारिक अनुप्रयोग

तिब्बती मध्यमाकाको शिक्षाको बारेमा रिट्रिटेन्टहरूसँग प्रश्न-उत्तर सत्र।

पोष्ट हेर्नुहोस्

जोनाङ

जोनाङ: बुद्ध प्रकृति अहिले सामान्य प्राणीहरूमा अवस्थित छ भन्ने दार्शनिक विद्यालयमा केही थप्नु वा हटाउन आवश्यक छैन।

पोष्ट हेर्नुहोस्

शाक्य

हाम्रो आफ्नै बाहेक अन्य धार्मिक प्रणालीहरू अध्ययन गर्ने फाइदाहरू र मतभेदहरू सामना गर्दा के गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

काग्यु

गैर-गेलुग स्कूलहरूले कसरी गेलुग स्कूलको रूपमा उनीहरूको विचारहरूको बारेमा व्यापक रूपमा लेखेका छैनन् भनेर छलफल गर्दै। काग्यु ​​स्कुलको दर्शन हेर्दा ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

निंग्मा

Dzogchen को Madyamaka संग तुलना। Gelug र Nyingma बीच समानता र भिन्नताहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्

मध्यमाक दर्शनको बारेमा छलफल

मध्यमाका रिट्रीटका विविधताहरूका विषयहरूमा रिट्रीटहरूबाट प्रश्न र छलफल।

पोष्ट हेर्नुहोस्

विविधता र सहिष्णुता

जब हामी तिब्बती बौद्ध धर्म भित्र मध्यमाका विचारहरूको विविधतालाई जाँच्छौं, हामी विविधतासँग सामना गर्ने व्यापक मानव समस्यालाई पनि विचार गरिरहेका छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्