Mar 19, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मध्यमार्ग दर्शन

दर्शनशास्त्र अध्ययन को व्यावहारिक अनुप्रयोग

तिब्बती मध्यमाकाको शिक्षाको बारेमा रिट्रिटेन्टहरूसँग प्रश्न-उत्तर सत्र।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मध्यमार्ग दर्शन

गेलुग

गेलुग्पा वंशका संस्थापक जे सोङ्खापाको जीवन र उहाँ कसरी आउनुभयो...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मध्यमार्ग दर्शन

मध्यमाकाका प्रजातिहरू

कसरी मध्यमाकाले वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्दछ जुन हामीले गलत विश्व दृष्टिकोणको कारण अनावश्यक रूपमा भोगेका छौं।…

पोष्ट हेर्नुहोस्