Mar 21, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मध्यमार्ग दर्शन

मध्यमाक दर्शनको बारेमा छलफल

मध्यमाका रिट्रीटका विविधताहरूका विषयहरूमा रिट्रीटहरूबाट प्रश्न र छलफल।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मध्यमार्ग दर्शन

निंग्मा

Dzogchen को Madyamaka संग तुलना। Gelug र Nyingma बीच समानता र भिन्नताहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मध्यमार्ग दर्शन

काग्यु

गैर-गेलग स्कूलहरूले कसरी गेलुगको रूपमा उनीहरूको विचारहरूको बारेमा व्यापक रूपमा लेखेका छैनन् भनेर छलफल गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्