आदरणीय सांगे खड्रो (२०१९) सँग मन र मानसिक कारकहरू

2019 मा बौद्ध तर्क र बहस मा एक पाठ्यक्रम को समयमा दिइएको दिमाग र मानसिक कारक को बौद्ध मनोविज्ञान को एक सिंहावलोकन।

सर्वव्यापी मानसिक कारकहरू

पूज्य सांगे खद्रोले 'मन र मानसिक कारकहरू' बारे सिकाउन थाल्नुहुन्छ, परिचय दिनुहुन्छ र पाँच सर्वव्यापी मानसिक कारकहरू समावेश गर्नुहुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

मानसिक कारकहरू निर्धारण गर्ने वस्तु

पूज्य सांगे खद्रोले मानसिक कारकहरू पत्ता लगाउने ५ वस्तुको चर्चा गर्नुहुन्छ, र ११ गुणात्मक मानसिक कारकहरूको व्याख्या गर्न थाल्नुहुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

सद्गुण मानसिक कारक #2-6

आदरणीय सांगे खड्रोले सद्गुणात्मक मानसिक कारकहरूमा आफ्नो टिप्पणी जारी राख्छन्, इमानदारी, अरूको लागि विचार र तीन विषको विपरीत व्याख्या गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

सद्गुण मानसिक कारक #7-11

आदरणीय सांगे खाद्रोले हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी खेती गर्ने भन्ने बारेमा छलफललाई प्रोत्साहन गर्दै सद्गुणात्मक मानसिक कारक #7-11 बताउँछन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्

आसक्तिको मूल दु:ख

पूज्य सांगे खद्रोले पुण्य र अगुण के हो भनेर समीक्षा गर्नुहुन्छ र आसक्तिको पहिलो जराको पीडा सुरु गर्नुहुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

क्रोधको मूल पीडा

पूज्य सांगे खद्रोले आसक्तिको पहिलो जराको दु:खलाई सिकाउन जारी राख्नुहुन्छ र क्रोधको दोस्रो जराको पीडामा जानुहुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्