अप्रिल 18, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

सर्वव्यापी मानसिक कारकहरू

पूज्य सांगे खद्रोले 'मन र मानसिक कारकहरू' को बारेमा पढाउन थाले, परिचय दिँदै र कभर गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचारको प्रकाश

श्रोताहरू र एकान्त वास्तविकताहरू

लामा सोङ्खापाको "विचारको ज्योति" मा पढाउँदै र श्रोता र एकान्त वास्तविकताहरू कसरी व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्