जुलाई 25, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

आसक्तिको मूल दु:ख

पूज्य सांगे खद्रोले पुण्य र अगुण के हो भनेर समीक्षा गर्नुहुन्छ र पहिलो जरा दु:खको सुरुवात गर्नुहुन्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्छु

आफैंको खराब-गुणस्तरको दृष्टिकोणलाई कसरी जित्ने, र कसरी दिमाग उत्पन्न गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्