जुन 13, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

मानसिक कारकहरू निर्धारण गर्ने वस्तु

पूज्य सांगे खाद्रोले मानसिक कारकहरू पत्ता लगाउने ५ वस्तुको चर्चा गर्दै ११ वटा व्याख्या गर्न थाल्नुहुन्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
फोटोको लागि सँगै उभिएर मुस्कुराउँदै युवाहरूको ठूलो समूह।
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2019

परित्याग र ग्रहण गर्ने कार्यहरू

बुद्धले परित्याग गर्ने मनोवृत्ति र कर्महरू र अपनाउनुपर्ने कुराहरूबारे बताउनुभयो...

पोष्ट हेर्नुहोस्