केटा न्यूल्याण्डसँग परम्परागत रूपमा खाली गर्नुहोस् (2015)

डा. गाई न्युल्यान्डले परम्परागत र परम सत्यहरूको स्वतान्त्रिका र प्रासांगिका माध्यमका दृष्टिकोणहरू बीचको भिन्नताको व्याख्या गर्छन् र खालीपनलाई महसुस गर्न तर्क वा योगिक दृष्टिकोणहरूको प्रयोगको अन्वेषण गर्छन्।

रिक्तता र करुणा

खालीपनलाई सही रूपमा बुझ्नको महत्त्व र यो कसरी करुणा खेतीसँग सम्बन्धित छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

प्रासांगिक दृश्य

सोङ्खापाको प्रासांगिक दृष्टिकोणको व्याख्या, र यसको अर्थ के हो भन्नुको अर्थ वस्तुहरू केवल विचार द्वारा अभिव्यक्त हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्

विचार द्वारा अंकित

यसको अर्थ के हो वस्तुहरु को लागी केवल विचार द्वारा imputations हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्

तर्कसंगत तर्क मार्फत बुझ्दै

परम प्रकृति मनद्वारा अज्ञात हुनु, तर्कको विरुद्धमा तर्कको माध्यमबाट परम प्रकृतिलाई बुझ्न सम्भव छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

स्वतान्त्रिक दृश्य

परम प्रकृतिलाई मनले जान्न सकिँदैन भन्ने तर्कको समीक्षा गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

परम्परागत र परम प्रकृति

कसरी सोङ्खापाले वास्तविकताको परम प्रकृतिलाई बुझ्ने सम्भावनालाई कायम राख्दै परम्परागत अस्तित्वको स्वतान्त्रिक दृष्टिकोणलाई खण्डन गर्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

सोङ्खापामा पश्चिमी दृष्टिकोण

चापा छोस की सेङ गेको चन्द्रकिर्तिको खण्डनमा फर्केर, जसले सोङ्खापालाई पूर्वचित्रण गर्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्