जुलाई 30, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मध्यमार्ग दर्शन

प्रासांगिक दृश्य

सोङ्खापाको प्रासांगिक दृश्यको व्याख्या, र वस्तुहरू हुन् भन्नुको अर्थ के हो…

पोष्ट हेर्नुहोस्
मध्यमार्ग दर्शन

रिक्तता र करुणा

खालीपनलाई सही रूपमा बुझ्नको महत्त्व र यो कसरी करुणा खेतीसँग सम्बन्धित छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्