अगस्ट 1, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मध्यमार्ग दर्शन

परम्परागत र परम प्रकृति

कसरी सोङ्खापाले परम्परागत अस्तित्वको स्वतान्त्रिक दृष्टिकोणलाई खण्डन गर्छ, बुझ्ने सम्भावना कायम राख्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मध्यमार्ग दर्शन

स्वतान्त्रिक दृश्य

परम प्रकृतिलाई मनले जान्न सकिँदैन भन्ने तर्कको समीक्षा गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्