अगस्ट 2, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मध्यमार्ग दर्शन

सोङ्खापामा पश्चिमी दृष्टिकोण

चापा छोस की सेङ गेको चन्द्रकिर्तिको खण्डनमा फर्केर, जसले सोङ्खापालाई पूर्वचित्रण गर्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्