अक्टोबर 9, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद २०-२: तल्लो क्षेत्रहरू

तल्लो क्षेत्रहरूको विवरण, र तिनीहरू वास्तविक ठाउँहरू हुन् वा राज्यहरू मात्र हुन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

शून्यतामा ध्यान

शून्यतामा अध्ययन र ध्यानको बहुमूल्यता र वस्तुगत वास्तविकताबीचको खाडल…

पोष्ट हेर्नुहोस्