శ్రమనేరి/లాగా బోధనలు మరియు ఆచారాల పుస్తక కవర్

శ్రమనేరి కోసం బోధనలు మరియు ఆచారాలు

ధర్మగుప్త వినయ నుండి అనుభవం లేని బౌద్ధ సన్యాసులకు అవసరమైన ఆచారాలు మరియు బోధనలు. ఈ వచనం బౌద్ధ సన్యాసులచే ఉత్తమంగా చదవబడుతుంది.

నుండి ఆర్డర్

డౌన్¬లోడ్ చేయండి

నిద్ర నుండి మేల్కొన్న తరువాత,
ప్రతి జీవి మే
సర్వజ్ఞ జ్ఞానాన్ని మేల్కొల్పండి
మరియు పది దిక్కులలో ఉన్న జీవులను కరుణతో చూడు.

- తెల్లవారుజామున మేల్కొలుపు, డైలీ లైఫ్‌లో వినయ ఎసెన్షియల్స్

విషయాల యొక్క అవలోకనం

ఈ బుక్‌లెట్‌లో సాధారణంగా స్త్రీ మరియు పురుష నూతన బౌద్ధ సన్యాసులు (శ్రమనేరిలు మరియు శ్రమనేరాలు) ఉపయోగించే ధర్మగుప్త వినయ ఆచారాలు ఉన్నాయి. ఇది చైనీస్ సంప్రదాయంలో బోధించే అనుభవం లేని సన్యాసుల విద్య కోసం రెండు ప్రధాన గ్రంథాలను కూడా కలిగి ఉంది: వినయ మాస్టర్ జుహోంగ్ రచించిన “ది ఎస్సెన్షియల్స్ ఆఫ్ ది శ్రమనేరి/ఎ ప్రిసెప్ట్స్ అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ కంపోర్ట్‌మెంట్” మరియు వినయ మాస్టర్ డ్యూటీచే “వినయ ఎస్సెన్షియల్స్ ఇన్ డైలీ లైఫ్”.

బుద్ధుని వినయ ప్రకారం, ఈ వచనాన్ని బౌద్ధ సన్యాసులు మాత్రమే చదవగలరు.

ఈ సిరీస్‌లోని పుస్తకాల గురించి మరింత సమాచారం

వేడుక నుండి కీర్తనలను వినండి

ధూపదీప నైవేద్యము జపము

పశ్చాత్తాప మంత్రోచ్ఛారణ