26 మే, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

కర్ర మనిషిని రాళ్లతో నలిపివేయడం
కోపాన్ని అధిగమించడంపై

భయం మరియు సంభావ్య హింసను నిర్వహించడం

జైలులో ఉన్న వ్యక్తి హింసాత్మకమైన పరిస్థితులను తగ్గించడానికి అతను ఉపయోగించిన వ్యూహాలను చర్చిస్తాడు. సంపాదిస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి