8 మే, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

బోరోబుదూర్ వద్ద సూర్యోదయం, బుద్ధుడు మరియు స్థూపాల వెనుక దృశ్యం.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

స్వాభావిక ఉనికి యొక్క శూన్యత

శూన్యతను గ్రహించడం మన మనస్సును విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, అనుబంధాన్ని తగ్గించడానికి మరియు కోపం మరియు గందరగోళాన్ని ఎలా వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి