आधारभूत सवारी साधन

श्रावक र एकान्त साक्षात्कारहरूको वाहन, मुक्तितर्फ लैजाने मार्ग।