दिसम्बर 5, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खुला मनको जीवन

समानुभूति र हास्य

जडान र सहजता ल्याउन आफूलाई र अरूलाई समानुभूति प्रदान गर्ने महत्त्व…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

चार अमिटमा ध्यान

चार अतुलनीय चीजहरूमा निर्देशित ध्यान - प्रेम, करुणा, आनन्द र समानता।

पोष्ट हेर्नुहोस्