जुलाई 16, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

चौरासी हजार दु:ख

अध्याय 3 पूरा गर्दै, पाँच अवरोधहरू कभर गर्दै र अध्याय 4 सुरु गर्दै, कसरी डर, चिन्ता र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
धर्म कविता

मलाई समस्याहरू मन पर्छ

ठीक गर्न चीजहरूको सूची बनाउँदै (अन्य व्यक्तिहरूमा)। के यहि हो खुशी...

पोष्ट हेर्नुहोस्