नोभेम्बर 29, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

अतुलनीय समानता

समताको चौथो अतुलनीय विचार, यसको परिभाषा सहित, यसमा अवरोधहरू पार गर्ने, र कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्