नोभेम्बर 21, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बोधिसत्व पथ

बोधिचित्त संग धर्म अभ्यास

बोधिचित्तलाई ध्यान र हाम्रा अन्य धर्म अभ्यासहरूको प्रेरणा कसरी बनाउने।

पोष्ट हेर्नुहोस्