Mar 10, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

आकांक्षी बोधचित्ता

लिने र दिने ध्यानको शिक्षा समाप्त गर्दै र महत्वाकांक्षी बोधचित्तका उपदेशहरू जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्