जनवरी 2, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

Mindful भोजन

बुद्धि तपाईं स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ

हामीले खाना खाँदा माइन्डफुलनेसको अभ्यासले हामीलाई वर्तमान क्षणमा बाँच्न मद्दत गर्छ, तर हाम्रो…

पोष्ट हेर्नुहोस्