अक्टोबर 9, 2012

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बिल्डिंग ट्रस्ट

कुन मानसिक कारकहरूले विश्वासलाई सुरक्षित राख्छन्?

धेरै मानसिक कारकहरू, जस्तै सजगता र अरूको लागि विचार, हामीलाई विश्वासयोग्य रहन मद्दत गर्न सक्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्