Mar 5, 2012

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

वज्रसत्व शीतकालीन रिट्रीट 2011-12

जादै गर्नुहोस

वज्रसत्व अभ्यास जारी राख्नुको कारण र फाईदा पश्चाताप पछि पनि।

पोष्ट हेर्नुहोस्