जनवरी 21, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सेतो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2010-11

खराब हुनेछ

हाम्रो ध्यान सत्रको दौडान द्वेषको अवरोध - खराब इच्छा वा रिसलाई कसरी चिन्न र प्रतिरोध गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्