जुलाई 3, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

कंक्रीटको दरारबाट निस्किएको पहेंलो फूल।
माइन्डफुलनेस मा

प्रतिकूलताको वास्तविकता

मुस्कुराउन सिक्नुहोस् र बाहिर पल्टनुको सट्टा छोड्नुहोस्, सबैभन्दा कठिन अवस्थामा पनि...

पोष्ट हेर्नुहोस्