नोभेम्बर 24, 2003

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्लेसहोल्डर छवि
युवा जनहरु को लागी

मित्रहरूमा बौद्ध दृष्टिकोण

बौद्ध शिक्षाहरूले मित्रतासँग व्यवहार गर्न युवाहरूलाई उपयोगी सुझावहरू प्रदान गर्दछ: गाह्रो साथीहरू, साथीहरूको दबाब, कसरी...

पोष्ट हेर्नुहोस्