नोभेम्बर 24, 2001

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्लेसहोल्डर छवि
आर्यहरूको लागि चार सत्य

चार महान सत्य

दुःखको सत्यता र दुःखका कारणहरू, र यसको लागि उचित प्रेरणा खेती गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्