जनवरी 28, 2001

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

ल्यामरिम आउटलाइन पुस्तिकामा निर्देशित ध्यानको आवरण।
निर्देशित ध्यान

लाम्रिममा निर्देशित ध्यान

लम्रीमसँग सम्बन्धित ध्यानका लागि चरण-दर-चरण गाइड, ज्ञानको लागि क्रमिक मार्ग।

पोष्ट हेर्नुहोस्