Mar 31, 2000

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

धेरै भावनात्मक शब्दहरू - कालो पृष्ठभूमिमा उदास, दु: ख, पीडा, विचलित, दुखित, दुखी, शोक, पीडा आदि।
विज्ञान र बुद्ध धर्म

दिमाग र जीवन VIII सम्मेलन: विनाशकारी भावनाहरू

एक बारहमासी मानव दुर्दशा: "नकारात्मक" भावनाहरूको प्रकृति र विनाशकारी क्षमता।

पोष्ट हेर्नुहोस्