ஜூலை 5, 2016

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மெடிசின் புத்தர் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2016

சுயநலத்தை வெல்வது

சுயநலத்தை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது, அதன் தீமைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, அதை ஏன் கைவிட வேண்டும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்