சுயநலத்தை வெல்வது

சுயநலத்தை வெல்வது

ஒரு வார கால மருத்துவம் புத்தர் பின்வாங்கலின் போது வழங்கப்பட்ட தொடர் பேச்சுக்களின் ஒரு பகுதி ஸ்ரவஸ்தி அபே ஜூலை மாதம் 9 ம் தேதி.

  • மற்றவர்களுக்கு எவ்வாறு நன்மை செய்வது என்பது பற்றிய தெளிவு
  • அடையாளம் காணுதல் சுயநலம்
  • இரண்டு நிலைகள் சுயநலம்
  • சுயவிமர்சனத்திலும் குற்ற உணர்ச்சியிலும் விழவில்லை
  • எப்படி அப்பால் நகர்த்துவது சுயநலம்
  • இடையிலான உறவுமுறை சுயநலம் மற்றும் சுய-புரிதல்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.