20 மே, 2016

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கோம்சென் லாம்ரிம்

நான்கு சக்திகளைப் பயன்படுத்தி கர்மா மற்றும் சுத்திகரிப்பு பற்றிய குறிப்புகள்

அறத்திலிருந்து அறத்திற்கு மாறுதல். கர்மா மற்றும் அறமற்றவர்களை எவ்வாறு சுத்தப்படுத்துவது பற்றிய ஆர்வமுள்ள புள்ளிகள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.
சிந்தனை உணவு

எங்கள் உணவை வழங்குகிறோம்

மூன்று ஆபரணங்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்கான வசனங்களின் தொடர்ச்சியான வர்ணனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்