சித்திரை 25, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

இரண்டு மரங்களின் நிழல்களுக்கு இடையே இளஞ்சிவப்பு சூரிய அஸ்தமன வானம்.
வீல் ஆஃப் ஷார்ப் வெபன்ஸ் ரிட்ரீட் 2014

பயிற்சி மூலம் பழக்கங்களை மாற்றுதல்

மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வதன் மூலம் நமது பழக்கவழக்கங்களை மாற்றுவதன் மூலம், மிகவும் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகளை மாற்றலாம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இரண்டு மரங்களின் நிழல்களுக்கு இடையே இளஞ்சிவப்பு சூரிய அஸ்தமன வானம்.
வீல் ஆஃப் ஷார்ப் வெபன்ஸ் ரிட்ரீட் 2014

அறியாமை மற்றும் கர்மா

"நான் வேண்டும்" என்ற மனதை எப்படி மாற்றுவது மற்றும் நமது கர்மாவைப் பெறுவதற்குப் பதிலாக ஏற்றுக்கொள்வது எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்