அறியாமை மற்றும் கர்மா

உரையில் மூன்று நாள் பின்வாங்கலின் போது வழங்கப்படும் போதனைகள் கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம் at சென்ரெஜிக் நிறுவனம் ஆஸ்திரேலியாவின் குயின்ஸ்லாந்தில்.

  • "பயிற்சி செய்ய வேண்டும்" என்பதற்கு பதிலாக பயிற்சி செய்ய விரும்புவது
  • எங்களின் "கர்மா விதிப்படி, கோபப்படுவதற்கு பதிலாக
  • மகிழ்ச்சி மற்றும் வலியின் ஆதாரமாக மனம்
  • சுய-புரிதல் மற்றும் சுயநலம், உள் எதிரிகள்
  • மற்றவர்களின் இரக்கம்
  • கோபம் சுய-புரிதல் அறியாமையின் அடிப்படையில்

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம் 01 (பதிவிறக்க)

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.