அக் 11, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் அப்ளிகேவின் தங்கா.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2009

விஷயங்கள் சார்ந்து உள்ளன

சுயத்தின் இயல்பைப் புரிந்துகொள்வதற்கான போதனைகள் மற்றும் நமது மனப்பான்மைகள் எப்படி ஒன்றும் இல்லை...

இடுகையைப் பார்க்கவும்