விஷயங்கள் சார்ந்து உள்ளன

விஷயங்கள் சார்ந்து உள்ளன

சென்ரெசிக் பின்வாங்கலின் போது வழங்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான போதனைகள் ஸ்ரவஸ்தி அபே 2009 இல். போதனைகள் பெரிய கருணையைப் போற்றும் நூற்றெட்டு வசனங்கள் இந்த பின்வாங்கலின் போது வழங்கப்பட்டது.

  • முக்கியத்துவம் போதிசிட்டா, தர்மத்தை கடைபிடிக்கும் பொறுமை
  • எப்படி அறியாமை என்பது சுழற்சியான இருப்பின் வேர்
  • உள்ளார்ந்த "நான்" என்பதைக் கண்டறிதல்
  • நமது அணுகுமுறைகள் எப்படி திடமானவை, நிரந்தரமானவை அல்ல

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.