ஆகஸ்ட் 27, 2006

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

காண்டன் திரிபா லோப்சாங் டென்சின் ரின்போச்சே கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

போதிசத்வா மைதானம்

கைவிடுதல் மற்றும் பயிற்சியின் பொருள்களின் அடிப்படையில் 10 அடிப்படைகள், மற்றும் எப்படி போதிசத்துவர்கள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்