பிப்ரவரி 1, 2005

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

துவக்கம் மற்றும் தியானம் பற்றிய கேள்விகள்

லாமா ஜோபாவிடமிருந்து வஜ்ரசத்வ தீட்சையைப் பெற்றதில் மகிழ்ச்சி. தியானத்தின் பல்வேறு அம்சங்களை தெளிவுபடுத்துதல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மலைகள் மற்றும் மரங்கள் கொண்ட நிலப்பரப்பில் மாற்றப்பட்ட புத்தரின் வெளிப்படையான படம்.
காதல், கருணை மற்றும் போதிசிட்டா பற்றி

புத்தர் இயற்கையைப் பார்த்தல்

நன்றியுணர்வு மற்றும் போற்றுதலுடன், சிறையில் அடைக்கப்பட்ட ஒருவர் நல்ல குணங்களைப் பார்த்து ஈர்க்கப்படுகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்