6 மே, 2002

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

இரண்டு கன்னியாஸ்திரிகள் தன் தலையை மொட்டையடிக்கும்போது கண்களை மூடிய நிலையில் வணக்கத்துக்குரிய சாம்டன்.
பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

ரெனுன்சியேஷன்

நாம் சுழற்சி முறையில் சிக்கித் தவிக்கிறோம். போதனைகள் மூலம், சுழற்சியின் சிக்கல்களைக் காண்கிறோம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்