एकाग्रता (समाधि)

एक मानसिक कारक जसमा एक वस्तुमा एकल समयको लागि एकल-पोइन्ट रूपमा बस्न सक्ने क्षमता छ; गहिरो ध्यान अवशोषण को एक राज्य; एकल-पोइन्टेड एकाग्रता जुन डिस्कर्सिव विचारबाट मुक्त छ।