बाईस संकाय (इन्ड्रिया)

छ इन्द्रिय शक्तिहरू: दृष्टि (चक्षु), श्रवण (श्रोत्र), गन्ध (घ्राण), स्वाद (जिह्वा), स्पर्श (।kāya), मन (मानस)। तीन शारीरिक संकाय हुन्: पुरुष अंग (पुरुषेन्द्रिय), स्त्री अंग (स्त्रींद्रिय), महत्वपूर्ण अंग (जीवितेन्द्रिय)। पाँचले संकायहरू महसुस गरिरहेका छन्: आनन्दको अनुभूति (sukhaपीडा (दुख), मानसिक सुख (सौमनस्य), मानसिक पीडा (दौरमानस्य), समता (उपेक्ष)। पाँच आध्यात्मिक क्षमताहरू छन्: विश्वास (श्राद्ध), ऊर्जा (वीर्य), सजगता (स्मृति), एकाग्रता (समाधि), बुद्धि (प्रज्ञा)। सत्य बुझ्ने तीनवटा संकायहरू हुन्: "म अज्ञातलाई जान्न सक्छु" (अनानाता-अस्सामितीन्द्रिय), ज्ञान (अन-इंद्रिया), जान्ने व्यक्ति (अनाता-विन्द्रिय) भन्ने सोच।