Mar 24, 2023

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

पीडा र मन को प्रकृति

दिमाग कसरी मानसिक कारकहरू भन्दा फरक छ भनेर व्याख्या गर्दै, अर्को खण्डबाट सिकाउने, "दुःखदायी...

पोष्ट हेर्नुहोस्