फरवरी 4, 2023

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

अरूले दयालु भएका छन्

नौ बुँदेको दोस्रो तीन बुँदाको व्याख्या स्वयं र अरूको ध्यानमा बराबरी गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्