जुलाई 3, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मेडिसिन बुद्ध साप्ताहिक रिट्रीट 2021

"मित्रलाई पत्र": पद 1-8 समीक्षा

प्रस्तावना सहित पद १ देखि ८ को समीक्षा, विश्वास उत्पन्न गर्ने छ वटा सम्झनाहरू,...

पोष्ट हेर्नुहोस्