Mar 23, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

स्याउ काट्दा मुस्कुराउँदै आदरणीय लम्सेल।
भिक्षु बन्ने

घर

"घर" शब्द एक भिक्षु को लागि के अर्थ को बारे मा एक कविता।

पोष्ट हेर्नुहोस्