जुलाई 30, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

क्षमामा बाधाहरू हटाउँदै

अरूलाई क्षमा गर्ने र हाम्रो हानिकारक कार्यहरूको लागि जिम्मेवारीमा के हुन्छ भनेर छलफल गर्दै

पोष्ट हेर्नुहोस्