जुन 23, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धि र करुणा को पुस्तकालय

कर्मको परिपक्वता

कर्मको कार्यहरू सहित के कर्म पहिले परिपक्व हुन्छ, निश्चित र अनिश्चित कर्म, जब कर्म ...

पोष्ट हेर्नुहोस्