Mar 28, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

प्रत्यक्ष अनुभूतिकर्ताहरूको अनुकरण

पूज्य सांगे खड्रोले प्रत्यक्ष अनुभूतिकर्ता र अनुमानित ज्ञानीहरूको प्रतिकृति सिकाउनुहुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्