अगस्ट 10, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

एक व्यापक परिप्रेक्ष्य

अध्याय १ को अन्त्य गर्दै, बुद्ध धर्मको अन्वेषण गर्दै, सुरु गर्दा व्यापक परिप्रेक्ष्यको मूल्यमा ध्यान केन्द्रित गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

एक भिक्षुको प्रतिबद्धता र लाभहरू ...

भिक्षुहरूले व्यवस्था गर्दा गर्ने प्रतिबद्धताहरू र मठहरूले समाजलाई प्रदान गर्ने फाइदाहरूबारे छलफल गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्